KARIBU KATIKA BLOG YAKO, UNARUHUSIWA KUTOA MAWAZO YAKO YATAKAYOJENGA